AVALON BUILDING COMPANY

“AVALON” е модерна и просперираща компания в областта на проектирането и осъществяване на всички видове строителни
и строително-монтажни дейности. Дружеството, е специализирано в строителния мениджмънт, като в портфолиото му фигурират
реализирани, комплексно изпълнени жилищни, обществени и индустриални сгради на територията на София